Warcraft 3: The Frozen Throne 1v1 Comporegler for theLAN 18-20. januar 2008

Tider er oppgitt i GMT+1.

Definisjoner Compo – konkurranse
Warcraft 3: TFT – Warcraft 3: The Frozen Throne
CompoChief – Ansvarlig for compoer (CompoChief for theLAN 18-20. januar 2008 er Jon Røgeberg).
Compocrew – Menneskene utvalgt av theLAN til å arranger compoer på theLAN, se crewliste i Tagma (http://tagma.thelan.no) for liste over medlemmer av compocrew for theLAN 18-20. januar 2008).

§1 Påmelding
Siste frist for påmelding er kl 22.00 fredag 18 januar. Spillerne må være klare til å spille kamper fra kl 23.00 18. januar.

§2 Versjon
Versjonen av Warcraft 3: TFT som skal spilles er den nyeste og siste versjonen.

§3 Avvikling
Kampen skal starte på angitt tidspunkt, maks spilletid er 40 minutter. Hvis kampen ikke er ferdig etter 40 minutter, vinner den med med høyest total score. Spillerne skal rapportere resultatet av kampen senest 45 minutter etter kampstart til compocrew.

Dersom en spiller ikke møter til angitt tidspunkt for en kamp, vil han eller hun ha ti minutter på seg til å møte opp, før han eller hun blir diskvalifisert.

I det innledende rundene spilles det kun et kart. I finalen spilles det best av tre.

Hvem som "creater" kan spillerne selv avgjøre, blir de ikke enige, skal det avgjøres med et myntkast.

§4 Kampene vil bli spilt på følgende kart:
Avalanche
Twisted Meadows
Gnoll Wood
Lost Temple
Turtle Rock

Compocrew avgjør hvilke kart som skal spilles.
Vær oppmerksom på at det kan skje noen endringer i hvilke kart som blir spilt.

§5 Replay
Spillerne skal selv lagre replays av kampene de spiller, disse skal sendes til jon at thelan.no
VIKTIG: Husk å gi filene navn etter følgende mal: dittnick-vs-motstandernick-rundenummer.w3g, erstatt ”dittnick” med ditt kallenavn, ”motstandernick” med motstanderens kallenavn og ”rundenummer” med rundeenummeret oppgitt på kampoversikten (eks Runde 1, Runde 2, Runde 3 eller Finalen).
Send filene med en gang du har rapportert kampresultatet.

§6 Juks & Bugs
Alle former for juks er strengt forbudt, mer er det ikke nødvendig å si. Er du i tvil, så vet du svaret.
Det samme gjelder utnyttelse av bugs, spillet skal spilles slikt det var laget for å bli spilt.

Ønsker en spiller å klage, skal dette gjøres direkte til compo crew, du må også ha fellende bevis for det du ønsker å klage på.

§7 Sportslighet og generell oppførsel
Det forventes av spillerne at de skal oppføre seg høflig og anstendig. Ved tap såvel som ved vinn. Og dersom situasjonen byr seg, forventes det også at de skal vise sportslighet.

Det forventes også at man skal respektere avgjørelser og beslutninger som tas av crew, enten man er enig eller uenig.

Ved manglende sportslighet hos en spiller, vil det i spesielle tilfeller (avgjort av CompoChief) kunne føre til bortvisning fra lokalet.

§8 Vedrørende klager
Vi i theLAN ønsker å levere et optimalt arrangement og vi ser svær alvorlig på regelbrudd. Og som lagleder er det din plikt å komme til oss dersom du, eller noen på laget ditt har noe på hjertet. Vi ønsker også at arrangementet skal ha en positiv atmosfære uten fiendtlighet og konflikter.

Klaging bak ryggen til compo crew er derfor strengt forbudt, da dette ikke er med på å løse problemet, derimot i de fleste tilfeller, gjøre vondt værre.

Når CompoChief har tatt en avgjørelse vedrørende en klage er beslutningen endelig, forsøk på å tvinge gjennom en ny avgjørelse ved presentere saken fra en skeiv vinkel i medier som fora eller chattekanaler er å anse som regelbrudd. Da dette er direkte forsøk på å undergrave compocrews autoritet og integritet.

§9 Feil på nettverk og utstyr
Feil på eget utstyr er i utgangspunktet spillerens eget ansvar. Oppstår det feil på nettverk/strømnett eller eget utstyr må compocrew få beskjed umiddelbart, før kampen kan fortsette (hva som skal gjøres vil bli avgjort i hvert enkelte tilfelle). Tukling med utstyr, for å framprovosere feil, på eget utstyr eller andres, er ikke tilatt. Det er heller ikke tilatt å droppe med vilje.

§10 Regelbrudd
Konsekvens/straff vil bli avgjort i hvert enkelt tilfelle. Beslutninger tatt av CompoChief i forbindelse med regelbrudd er endelige.
Spillerne må også sørge for at maskinene brukt i compoen er tilgjengelig for undersøkelse av compocrew. Fra første kamp starter, til premien blir utdelt/utbetalt.

§11 Endring i reglene
Vær oppmerksom på at det kan skje regelendringer dersom CompoChief ser at det er nødvendig, og eventuelle nye regler kan få tilbakevirkende kraft.

§12 Uforutsette hendelser
Dersom det oppstår situasjoner som krever en avklaring, er det CompoChief som tar avgjørelsene. Årsaken til at situasjonen krever en avklaring kan for eksempel være manglende regler.

Spillerne vil i de fleste av disse tilfellene få lov til å komme med sine anbefalinger, men CompoChiefen sin avgjørelser er endelige og avgjørende.

Spørsmål
Lurer du på noe, send en mail til jon at thelan.no eller kontakt jrp på irc. #the-lan @ EFnet.