Kontakt

Kontakt

Du kan kontakte oss ved å sende en epost til kontakt@thelan.no. Vi er også å finne på #the-lan på både EFNet og QuakeNet. Du kan også til en hver tid se en oppdatert liste over crew-medlemmer på tagma.thelan.no. I tagma vil du også finne en chat-side som crewet regelmessig bruker.